Login
ID Pengguna:

Kata Laluan:


Lost Password?

Register now!


             

JKH(E) adalah laman web yang memaparkan Jadual Kadar Harga untuk Penyenggaraan Elektrik dan Kerja-kerja Kecil Elektrik Keluaran Tahun 2006. Ia dibangunkan bagi memudahkan pengguna membuat perkiraan kos bagi kerja elektrik yang dijalankan secara undi dan segera melalui penggunaan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).


UNTUK SEBARANG PERTANYAAN ATAU MASALAH SILA HUBUNGI ALAMAT SEPERTI YANG TERTERA DI BAWAH :


Unit Perunding ICT (UPiCT)
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia

Developed by Surya Khadijah bt Ali ( UPiCT Practical Student (UNITEN) )
Powered by Unit Perunding ICT (UPiCT) 2006
(Cawangan Kejuruteraan Elektrik)
Jabatan Kerja Raya Malaysia